مولفه‌های اصلی و کلیدی سواد مالی


از آنجا که سواد مالی به توسعۀ ابعاد مختلف زندگی کمک می‌کند می‌توان آن را مهم‌ترین مهارت زندگی دانست. پرداختن به بعد مالی و نظم بخشیدن به آن، تمام جنبه‎های زندگی را تحت‌الشعاع قرار می‎دهد.

سواد مالی و مشارکت در بازار سهام

یکی از مباحث مهم در اقتصاد ایران موضوع سرمایه گذاری و اثرگذاری آن در نیل به اهداف توسعه پایدار است سرمایه گذاری در ایران موضوع اصلی و کلی برنامه های توسعه کشور است از دلایل مهم آن می توان به معضل بیکاری در کشور اشاره کرد که بحران بزرگی در اقتصاد کشور محسوب می شود و با توسعه سرمایه گذاری می توان امیدوار بود که با این معضل بزرگ مقابله کرد. چرا که سرمایه گذاری باعث افزایش تولید ملی می گردد و در نهایت افزایش نیاز جامعه به نیروی کار را سبب می گردد. مساله مهم دیگری که قابل تامل است میزان سواد مالی سرمایه گذاران است، افرادی که درک مالی بالاتری دارند امور مالی روزانه و طرح های بلند مدت خود را بهتر مدیریت می کنند. بازار سرمایه بسیار پیچیده است و اساس آن مبتنی بر تصمیم گیری های سخت و مهم می باشد طبیعتا افراد تصمیم گیرنده باید از اطلاعات خوبی برخوردار باشند. سرمایه داران که تصمیم گیرندگان حوزه اقتصادند باید در سطح معقول اطلاعات مالی و توانایی تجزیه تحلیل بازار مالی را داشته باشند که اهمیت جایگاه سواد مالی را نشان می دهد. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین سواد مولفه‌های اصلی و کلیدی سواد مالی مالی سهامداران حقیقی بورس و اوراق بهادار بر نوع و تنوع سرمایه گذاری آنها و تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر سطح سواد مالی و بررسی ارتباط سواد مالی با تجارب دوران کودکی آنها مطرح و اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش سهامداران حقیقی بورس و اوراق بهادار استان یزد و روش نمونه گیری این پژوهش روش تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران بوده و نمونه مورد نظر شامل 170 نفر سهامدار حقیقی شد که پس از توزیع پرسشنامه ها و مراجعات و پیگیری های مکرر محقق، تعداد 138 عدد از پرسشنامه قابل قبول جمع آوری شد. پژوهش متشکل از شش فرضیه اصلی است که با استفاده از آزمون t برای دو نمونه مستقل و برای بررسی تفاوت بین سه گروه یا بیشتر برای متغیر ها از آنالیز واریانس یک طرفه (anova)، همچنین برای مقایسه زوجی بین میانگین گروه ها آزمون زوجی شفه و برای بررسی رابطه بین دو متغیر غیر نرمال از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. در بررسی فرضیه های مختلف نتایج بیانگر آن است که سهامداران حقیقی از نظر مالی باسواد هستند، سواد مالی سهامداران تحت تاثیر مولفه های سطح تحصیلات، دانشکده تحصیلی و رشته تحصیلی مقطع متوسطه می باشد، تجارب دوران کودکی بر سواد مالی رابطه داشته است، سواد مالی بر تنوع سرمایه گذاری رابطه دارد، سواد مالی بر تنوع پرتفوی سهام رابطه دارد، سواد مالی بر زمینه سرمایه گذاری رابطه داشته است. واژگان کلیدی: سواد مالی، سهامداران حقیقی، ویژگی جمعیت شناختی، مولفه‌های اصلی و کلیدی سواد مالی تجارب دوران کودکی

منابع مشابه

حساسیت بازار سهام نسبت به نوسانات مالی و پولی

تاثیر شوک‌های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران

In recent decades the development of capital markets in developing countries, economic growth is desirable to have. Developed countries owe much of its development direction of financial markets, especially the stock market knows. The stock market is precisely the collection of savings and private capital to finance investment projects and on the other hand, an official and is confident that th.

بازدهی مقطعی سهام، ریسک نقدشوندگی و بیقاعدگیهای بازار مالی

دستیابی به مدلی بهینه برای قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همواره موضوعی محوری در مطالعات حوزة مالی به‌شمار آمده‌ است. در پژوهش حاضر، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به‌علاوه معیار ریسک نقدشوندگی بازار پاستور و استامبا (2003) را بررسی می‌کنیم. برخلاف عمدة مطالعات گذشته، در این مدل بتای سهم متغیر و عاملی از اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار است. به‌منظور بررسی مدل مذکور، بازدهی تعدیل‌شده با ریسک، .

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک بازار سهام با تأکید بر جهانی‌شدن مالی در قالب رفتار پویای بازار سهام

جهانی شدن مالی با ویژگی‌هایی همچون افزایش تحرک سرمایه در سطح بین­المللی، کاهش موانع در مسیر سرمایه‌گذاری­های مشترک و افزایش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و تأثیری که بر بازار اوراق بهادار دارد، توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به خود جلب نموده است. از اینرو، در این پژوهش با مطالعه پویایی رفتار بازارهای اوراق بهادار کشورهای تولید کننده نفت منطقه خاورمیانه شامل ایران، بحرین، امارات متحده عربی، .

اثر مخارج دولت، نقدینگی و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام

چکیده هدف از این مطالعه بررسی اثر نقدینگی، مخارج دولت و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل روی داده­های فصلی سال­های 1380 تا فصل سوم 1390، با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) صورت گرفته است. نتایج آزمون علیت گرنجر مبتنی‌بر رابطه علی قوی از سمت متغیر شاخص ساختار بازار سهام بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل توابع عکس­العمل ضربه­ای مبتنی‌بر اثر مثبت و معنادار.

آیا بحران مالی جهانی به بازار سهام تهران سرایت کرد؟

بحران مالی 2008 آمریکا، در نیمه‌ی دوم سال 2008 موجب کاهش بازده و افزایش تلاطم‌های شاخص‌های بازارهای بین‌المللی سهام شده است، ولی اثر سرایت آن در بازار سهام ایران همواره مورد بحث و مناقشه بوده است. تحریم­ها و محدود بودن مولفه‌های اصلی و کلیدی سواد مالی جریان گردش سرمایه‌ی بین­المللی به بازار سهام ایران، شرایط منحصر به فردی را در این بازار به وجود آورده است. در این پژوهش اثر سرایت بحران جهانی از مسیر شاخص‌های بین­المللی S&P500 و.

مهارتهای پولی – مولفه های اصلی سواد مالی برای کودکان و نوجوانان چیست؟ (۱)

مهارتهای پولی و سواد مالی برای کودکان و نوجوانان

در معرفی درس سواد مالی برای کودکان و نوجوانان، به اندازه کافی در مورد اهمیت سواد مالی صحبت کردیم.

در این درس می‌خواهیم به مفهوم Money Skills یا مهارتهای پولی بپردازیم.

مهارتهای پولی یک اصطلاح رایج تخصصی است که در فرهنگ آموزش مالی کودکان و نوجوانان در سراسر جهان، مورد استفاده قرار می‌گیرد و مراکز آموزشی مختلف، بسته به مطالعات و نیازها و سلیقه‌های مختلف، فهرست متفاوتی از مهارتهای پولی را تنظیم و پیشنهاد می‌کنند.

ما در سلسله درس های سواد مالی برای کودکان و نوجوانان، مهارتهای پولی متعددی را مورد بحث قرار می‌دهیم.

در این درس به معرفی بخشی از این مهارت‌ها می‌پردازیم و در درس بعدی، فهرست مهارتها را تکمیل می‌کنیم.

در درس بعدی، فهرست مهارتهای پولی را تکمیل می‌کنیم تا چارچوب درس مشخص شود و سپس به نکات و ابزارها و بازی‌های مربوط به آموزش هر یک از این رفتارها خواهیم پرداخت.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری سواد مالی کودکان و نوجوانان به شما پیشنهاد می‌کند:

 • مهارتهای پولی – مولفه های اصلی سواد مالی برای کودکان و نوجوانان چیست؟ (۱)

چند مطلب پیشنهادی از متمم:

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم مخففِ محل توسعه مهارتهای من است؛ یک فضای آموزشی آنلاین برای بحث‌های مهارتی و مدیریتی.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه‌ی درباره متمم مراجعه کنید.

ما برای هر یک از درس‌های متمم، یک نقشه راه داریم که به یادگیری آن درس کمک می‌کند.

می‌توانید با مراجعه‌ به صفحه‌ نقشه راه یادگیری، عنوان درس‌های مختلف متمم را ببینید.

همچنین می‌توانید دوره MBA متمم را ببینید.

شما می‌توانید بدون پرداخت پول در متمم به عنوان کاربر آزاد عضو شوید. اما به چیزی در حدود نصف درسهای متمم دسترسی خواهید داشت.

پیشنهاد ما این است که پس از ثبت نام به عنوان کاربر آزاد، با خرید اعتبار به کاربر ویژه تبدیل شوید.

اعتبار را می‌توانید به صورت ماهیانه (۷۴ هزار تومان)، فصلی (۱۹۰ هزار تومان)، نیم‌سال (۳۴۵ هزار تومان) و یکساله (۵۸۵ هزار تومان) بخرید.

برای اطلاعات بیشتر لطفاً به صفحه‌ی ثبت نام مراجعه کنید.

مجموعه گسترده و متنوعی از فایلهای صوتی رایگان در رادیو متمم ارائه شده که می‌توانید هر یک از آنها را دانلود کرده و گوش دهید.

۵۶ نظر برای مهارتهای پولی – مولفه های اصلی سواد مالی برای کودکان و نوجوانان چیست؟ (۱)

پرطرفدارترین دیدگاه به انتخاب متممی‌ها در این بحث

نویسنده‌ی دیدگاه : حمید طهماسبی

مهارت پس انداز کردن:

من در دوران کودکی (5 یا 6 سالگی) که هنوز بلد نبودم پول ها را تشخیص دهم یا بشمارم، پول هایم را زیر قالی توی هال می گذاشتم و توی ذهنم می سپردم تا کدام گل قالی شده است.(دارم می خندم و می نویسم)

آن زمان بستنی چوبی زیاد نبود یا اگرم بود سوپر مارکت محله ما نمی آورد. بستنی قیفی پاک بود که تو جعبه های 9 یا 12 تایی بود. قیمت هر کدام 20 تومان بود، من به این می گفتم پول بستنی.

به پدرم می گفتم:بابا پول بستنی میدی؟

وقتی که می گرفتم نمی رفتم بستنی بخرم(به تعویق انداختن خواسته ها) پس انداز می کردم. تا یک زمان دیگر که باز به پدرم بگم و بتوانم یک پول بستنی دیگر بگیرم.(زمان بندیش هم دستم آمده بود، مثلا می دانستم اگر امروز بگم و پول بگیرم، فردا یا پس فردا هم بگم دیگر نمی دهد) وقتی دو تا 20 تومانی داشتم به پدرم می گفتم: بابا این دوتا 20 تومنی را میگیری یک 50 تومنی بدی؟ اون هم موافقت می کرد.

یادم هست مولفه‌های اصلی و کلیدی سواد مالی زمانی که در دوران راهنمای بودم حدود 150 هزارتومان پس انداز کرده بودم. حاصل جمع کردن عیدی چند سال و کلی پول تو جیبی و.

داده بودم به پدرم و ازش چک گرفته بودم و فکر کنم آن هم ماهی 3000 یا 4000 به من سود می داد.(البته من سودش هم نمی گرفتم که به پولم اضافه بشه.

مهارت عرضه‌ی مناسب خدمت و درخواست و دریافت پول:

پدر و مادرم میگن تو فقط بابت نفس کشیدنت از ما پول نمی گرفتی.

شیشه تمیز می کردم، همراه پدرم سر کار می رفتم، خرید نان و خیلی کارهای دیگر و بعد پولش را می گرفتم.

منبع درآمد اصلیم هم در زمان مدرسه نمراتم بود.

نمره 20 یک قیمت داشت بالای 19 یک قیمت و بالای 18 هم یک قیمت(بعد ها این قرار داد در زمان راهنمایی و دبیرستان تکمیل تر شد و هر نمره زیر 16 یک نمره بالای 18 را کنسل می کرد)بابت نمرات از مادرم پول می گرفتم و بابت معدل با پدرم قرار داد دیگری داشتم.

تو خاطرم هست زمانی که دانشجو بودم پدر بزرگم زمینی داشتن که پر خار و خاشاک بود. یک روز که می خواستند کارگر بیگرند و بیاد سر زمین این ها را بکنن و بسوزانند، من به پدربزرگم گفتم چند می خواهید برای این کار هزینه کنید، بدید من انجامش می دهم.(فقط به عشق متمم رفتم عکس را پیدا کردم)

مهارت حرف زدن در مورد پول:

در تمام مدت دوران دبیرستان و تا اواسط کارشناسی همه می دانستند که من به این تاپیک علاقه خاصی دارم و در جمع های خودمانی فقط صحبت در مورد پول و پول درآوردن و هر چیزی که به پول مربوط شود بود.

سواد مالی مؤلفۀ اصلی زندگی بهتر و رونق اقتصادی است

نویسنده: الهام میرمحمدی 925 0 0 5 دقیقه

در سال 1966، یونسکو هشتم سپتامبر را «روز جهانی سوادآموزی» نام‌گذاری کرد تا اهمیت سواد و نیاز به تلاش‌های بیشتر برای سوادآموزی را به جوامع یادآوری کند. در ابتدا سواد، محدود به توانمندی افراد در خواندن و نوشتن بود، اما خیلی زود با عبور بسیاری کشورها از این مرحله و نمایان شدن ‌پیش‌نیازهای حداقلی جدید برای زندگی در عصر حاضر، عناصر جدیدی به عنوان سواد مطرح شد. از نگاه یونسکو، باسواد شخصی است که مهارتی در جامعه داشته باشد و این سواد را به کار بگیرد تا بتواند تغییری مثبت در زندگی فردی، اجتماعی، حرفه‌ای و البته جامعه ایجاد کند. سواد مالی، سواد عاطفی، سواد زیست‌محیطی، سواد اجتماعی و سواد معنوی ابعاد جدید آموزش هستند.

به مناسبت روز جهانی سوادآموزی، آکادمی هوش مالی گفت‌وگویی با کارشناسان و صاحب‌نظران در ایران و کشورهای دیگر انجام داده است که در ادامه می‌خوانید:

دکتر نسرین فخری، مدیر گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو-ایران

از آنجا که سواد مالی به توسعۀ ابعاد مختلف زندگی کمک می‌کند می‌توان آن را مهم‌ترین مهارت زندگی دانست. پرداختن به بعد مالی و نظم بخشیدن به آن، تمام جنبه‎های زندگی را تحت‌الشعاع قرار می‎دهد.

دکتر فخری، آموزش را شالودۀ رشد کشورها معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد: از نگاه یونسکو اگر آموزش به درستی در کشورها پایه‌ریزی و تقویت نشود، سایر فعالیت‌ها از جمله فرهنگ، علوم اجتماعی، علوم طبیعی و ارتباطات نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند. از همین رو، «آموزش باکیفیت مولفه‌های اصلی و کلیدی سواد مالی و همگانی» شعار یونسکو است. این سازمان بحث آموزش را دیگر محدود به سواد پایه نمی‌داند. هر چند هنوز کشورهایی هستند که خواندن و نوشتن در آن‌ها چالش است اما بسیاری کشورها از این مرحله عبور کرده‌اند و اکنون در حال رفع نواقص نظام آموزشی هستند. سواد مالی، سواد عاطفی، سواد زیست‌محیطی، سواد اجتماعی و سواد معنوی ابعاد دیگری از آموزش هستند و از نگاه یونسکو، باسواد شخصی است که مهارتی در جامعه داشته باشد و این سواد را به کار بگیرد تا بتواند تغییری مثبت در زندگی فردی، اجتماعی، حرفه‌ای و البته جامعه ایجاد کند.

وی دربارۀ نقش و اهمیت سواد مالی، به عنوان یکی از کاربردی‌ترین مهارت‌های زندگی، می‌گوید: متأسفانه به بعضی از جنبه‌های سواد، از جمله سواد مالی، به خوبی پرداخته نشده و سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های لازم در این زمینه صورت نگرفته است. اما در سال‌های اخیر جریان‌ها و پویش‌هایی راه‌اندازی شده و برخی مؤسسات کتاب‌های سواد مالی برای سنین مختلف تألیف کرده‌اند. این کتاب‌ها به شکل آزمایشی و منطقه‌ای در بعضی مدارس در دسترس قرار گرفته و نتایج حاصل از این آموزش‌ها نشان می‌دهد کودکان دید درستی نسبت به آیندۀ مالی خود پیدا کرده‌اند. از آنجا که اقتصاد موضوعی بسیار جدی برای آیندۀ کشورهاست، کشوری می‌تواند در سطح بین‌المللی موفق حاضر شود که اقتصاد خود را به درستی هدایت کرده باشد. اقتصاد آیندۀ کشور ما نیز در گروی دانشی است که به کودکان منتقل می‌شود. به همین دلیل کمیسیون ملی یونسکو علاقه‌مند است با مجموعه‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند ارتباط برقرار کند و با معرفی آن‌ها به وزارتخانه‌های متولی، از جمله آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات، این بعد از سواد را به نحوی وارد درس‌های اجباری مدارس کرده و دانش‌آموزان را با مقوله‌های مالی و اقتصادی آشنا کند.

دکتر کمیل رودی، عضو هیأت علمی آکادمی هوش مالی

سواد مالی درک تصمیم‌گیری‌های مالی، نحوۀ عملکرد آن‌ها و رابطۀ افراد با پول، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است. نحوۀ مدیریت پول به اندازۀ شغل و کسب درآمد مهم است.

دکتر کمیل رودی دربارۀ جایگاه سواد می‎گوید: در گذشته به کسی که خواندن و نوشتن می‌دانست، باسواد می‌گفتند اما از قرن هفدهم و زمانی که دایرة‌المعارف‌نویسی دربارۀ مشاغل شروع شد، پروژۀ استاد و شاگردی جای خود را به مدرسه‌سازی داد تا مردم بتوانند علوم را فرا بگیرند. این فرایند موجب ایجاد شکاف میان علم و سواد شد؛ در حالی که تا پیش از این جدایی، آموزش‌ حرفه‌ها با مهارت‌های زندگی همراه بود. زمانی که نظام‌های آموزشی متوجه شدند تفکیک علم از سواد کمکی به بهتر شدن زندگی نکرده است، برشی افقی برایش در نظر گرفتند به نام سواد؛ مانند سواد مالی، سواد عاطفی، سواد ارتباطی یا سواد رسانه‌ای. از نظر نظام علمی، سواد برشی افقی و میان‌رشته‌ای از تمامی علوم است که به زندگی بهتر کمک می‌کند. برای مثال، در سواد مالی هم مؤلفه‌های روانشناسی و ریاضی و هم جامعه‌شناسی و تاریخ آموزش داده می‌شود.

وی دربارۀ نحوۀ گسترش سواد توضیح می‌دهد: در ترویج سوادها عموماً دچار مشکل هستیم و این همان تعارضی است که از جایگاه مدرسه ناشی می‌شود. مدرسه قرار بوده انسان‌ها را در شاخه‌های مختلف پرورش دهد. اما عموماً نظام‌های آموزشی در برابر علوم میان‌رشته‌ای مقاومت می‌کنند و نمی‌توانند مهارت‌های زندگی را آموزش دهند. در آموزش و پرورش‌ کشورهای دنیا، سوادها هنوز جایگاه درست خود را پیدا نکرده‌اند و این مؤسسات و نهادهای دیگر هستند که در آموزش این سوادها پیشرو شده‌اند و آن را ترویج می‌کنند.

دکتر کمیل رودی، سواد مالی را مهم‌ترین مهارت زندگی می‌داند و در این زمینه می‌گوید: اهمیت سوادها یا مهارت‌های زندگی از خود زندگی برمی‌آید. از این رو، هر قدر زندگی اهمیت داشته باشد، یادگیری این مهارت‌ها هم مهم هستند. از آنجا که سواد مالی به توسعۀ ابعاد مختلف زندگی کمک می‌کند می‌توان آن را مهم‌ترین مهارت زندگی دانست. پرداختن به بعد مالی و نظم بخشیدن به آن، تمام جنبه‌های زندگی را تحت‌الشعاع قرار می‎دهد. ترویج سواد مالی به دلیل ماهیت چندوجهی، چندبعدی و چندرشته‌ای آن کار دشواری است. لازمۀ ترویج سواد مالی این است که نهادها متوجه باشند این کار به تنهایی قابل انجام نیست. برای مثال، آموزش و پرورش بدون همکاری سایر نهادها نمی‌تواند ترویج آن را بر عهده بگیرد. تجربۀ کشورهای دیگر نشان می‌دهد که بهتر است بخش خصوصی و غیردولتی هدایتگر باشند و نهادهای مختلف در کنار هم ترویج و آموزش آن را انجام دهند.

پروفسور حسین عسکری، استاد تجارت بین‌الملل دانشگاه جرج‌واشینگتن

افراد باسواد مالی شانس بیشتری برای رویارویی با مسائل مالی و جلوگیری از مشکلات مالی دارند. ترویج این مهارت مهم و افزایش آگاهی دربارۀ آن نیز از طریق شبکه‌های اجتماعی، برگزاری پویش‌ها، تشویق متخصصان مالی به تألیف کتاب در این زمینه، گنجاندن آموزش مالی در برنامه‌های درسی مدارس و فرهنگ‌سازی برای گفت‌وگوهای مالی در خانواده امکان‌پذیر است.

از نگاه پروفسور عسکری، سواد، توانایی خواندن و نوشتن و فراتر از آن درک عمیق آن چه خوانده شده و ظهور و بروز آن در نوشتار است. سواد این فرصت را برای افراد فراهم می‌آورد تا شهروندانی خوب و متعهد باشند و به جامعه‌شان کمک کنند. اگر افراد بخوانند، بنویسند، درک کنند و به درستی بیان کنند، می‌توانند با رویدادهای فعلی جهان همگام شوند و برای نجات دنیا تلاش کنند. سواد، به افراد کمک می‌کند مولد باشند و به رؤیاهای خود دست یابند. آموزش با سواد آغاز می‌شود و اساس رونق اقتصادی است.

وی دربارۀ نحوۀ ترویج و انتشار سواد می‌گوید: اولین مؤلفۀ سواد، خواندن است و والدین باید پیش از شروع آموزش رسمی در مدارس با خواندن داستان، فرزندان خود را به مطالعه علاقه‌مند کنند. سازمان‌های بین‌المللی مانند یونسکو و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند. آن‌ها باید تأمین مالی مؤلفه‌های اساسی آموزش سواد برای کودکان را بر عهده بگیرند. ایجاد رقابت و تعیین جایزه نیز محرک‌های خوبی برای ترویج سواد و انگیزه‌بخش است.

پروفسور عسکری سواد مالی را درک تصمیم‌گیری‌های مالی، نحوۀ عملکرد آن‌ها و رابطۀ افراد مولفه‌های اصلی و کلیدی سواد مالی با پول، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری معرفی می‌کند و می‌گوید: در دنیای امروز، نحوۀ مدیریت پول به اندازۀ شغل و کسب درآمد مهم است. پس‌انداز برای تحصیل فرزندان، صندوق اضطراری، بازنشستگی و سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف ابعاد بسیار مهمی از زندگی افراد و خانواده‌های‌شان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تشویق کودکان به یادگیری سواد مالی به اندازۀ سوادآموزی اهمیت دارد. مهم است که کودکان زیر نظر پدر و مادران‌شان حساب بانکی داشته باشند، پس‌انداز را یاد بگیرند و کم‌کم سرمایه‌گذاری کنند. به عقیدۀ من دورۀ سواد مالی نهایتاً باید از کلاس دهم در برنامه‌های دبیرستان‌ها گنجانده شود و اجباری باشد.

شیلا ممبوگا، مشاور و کارشناس «مرکز سلامت مالی» در امارات متحدۀ عربی

خانم ممبوگا دربارۀ جایگاه سواد توضیح می‌دهد: در عصر اطلاعات، نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که توانایی خواندن و نوشتن برای درک، استفاده و انتشار اطلاعات ضروری است. همۀ ما به سواد نیاز داریم تا بتوانیم در زندگی روزمره، از رسانه‌های مکتوب تا شبکه‌های اجتماعی، اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنیم. توانایی خواندن و نوشتن به این معنا است که افراد باسواد از روندهای فعلی جهان و رویدادها جا نمانند و مسائلی که دنیای ما را شکل می‌دهد، به خوبی درک ‌کنند.

خانم ممبوگا دربارۀ اهمیت مهارت‌های مالی می‌گوید: افراد باسواد مالی شانس بیشتری برای رویارویی با مسائل مالی و جلوگیری از مشکلات مالی دارند. ترویج این مهارت مهم و افزایش آگاهی دربارۀ آن نیز از طریق شبکه‌های اجتماعی، برگزاری پویش‌ها، تشویق متخصصان مالی به تألیف کتاب در این زمینه، گنجاندن آموزش مالی در برنامه‌های درسی مدارس و فرهنگ‌سازی برای گفت‌وگوهای مالی در خانواده امکان‌پذیر است.

تونی استوئر، نویسنده و مدرس سواد مالی در آمریکا

: متأسفانه به بعضی از جنبه‌های سواد، از جمله سواد مالی، به خوبی پرداخته نشده و سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های لازم در این زمینه صورت نگرفته است. اما در سال‌های اخیر جریان‌ها و پویش‌هایی راه‌اندازی شده و برخی مؤسسات کتاب‌های سواد مالی برای سنین مختلف تألیف کرده‌اند.

آقای استوئر توانایی خواندن را به داشتن کلیدی تشبیه می‌کند که می‌تواند درهای دانش در تمام جهان را باز کند. او معتقد است خواندن فرصتی برای یادگیری موضوع‎‌های مختلف فراهم می‌آورد. افزایش سواد به افراد کمک می‌کند در تمام ابعاد زندگی موفق‌تر عمل کنند.

وی دربارۀ ترویج سواد توضیح می‌دهد: یکی از ساده‌ترین روش‌ها، انجام فعالیت‌هایی در سطح محلی است. به این شکل که ابتدا آموزش در خانواده شروع می‌شود و والدین خواندن را به فرزندان خود یاد می‌دهند. در مرحلۀ بعد، افراد و خانواده‌ها با راه‌اندازی کتابخانه‌ای محلی و به‌اشتراک گذاشتن کتاب‌ها، سواد را در سطح منطقه و جامعۀ خود ترویج می‌کنند. وب‌سایت «کتابخانۀ کوچک رایگان» توصیه‌های گام به گام خوبی در زمینۀ راه‌اندازی کتابخانۀ محلی ارائه می‌کند.

آقای استوئر دربارۀ نقش کلیدی سواد مالی در زندگی می‌گوید: مردم در سراسر دنیا به دلیل نبود مؤلفه‌های اساسی برای مدیریت زندگی مالی خود با چالش مواجه‌اند و همۀ ما در دوران همه‌گیری سواد مالی جهانی به سر می‌بریم. از نداشتن پس‌انداز و درک درست دربارۀ پول گرفته تا بدهی‌های زیاد، مردم با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. من مشاور و مدافع رفاه مالی هستم و معتقدم سلامت مالی فراتر از آموزش مالی است و بر تمام ابعاد زندگی ما از جمله شادی، سلامت جسم و روابط تأثیر می‌گذارد. یکی از روش‎‌های ترویج سواد مالی و ارتقای سلامت مالی دیگران، به‌اشتراک گذاشتن داستان‌های مالی افراد است. اصطلاحات پیچیدۀ مالی و اقتصادی، فرایند یادگیری و ترویج را دشوارتر می‌کند. بنابراین، آموزش باید بر اساس اصول ابتدایی و با استفاده از اصطلاحات ساده و روزمره انجام شود. پادکست‌ها، وبلاگ‎ها و مقالات ساده به مردم کمک می‌کنند دربارۀ امور مالی آگاه و توانمند شوند و کنترل زندگی خود را به دست بگیرند.

پنج مولفه اصلی برای تحلیل امور مالی

پنج مولفه اصلی برای تحلیل امور مالی

در اینجا ترفندهایی به شما ارائه می شود که می توانید ب ه کمک آن ها، یک تحلیل مالی مناسب از عملکرد کسب و کار خود داشته باشید. سلامت مالی ، یکی از بهترین شاخص های بالقوه کسب و کار شما برای رشد بلند مدت است . تجزیه و تحلیل سلامت مالی بانک مرکزی فدرال شیکاگو نشان می دهد که مدیران آگاه از امور مالی کسب و کار ، دارای شرکت هایی با درآمد ، سود و کارکنان بیشتر بوده و به طور کلی موفقیت بیشتری دارند . اولین گام برای ارتقای سواد مالی، انجام تحلیل مالی در مورد کسب و کارتان است. یک تحلیل مناسب شامل پنج حوزه کلیدی است که هر یک شامل مجموعه ای از داده ها و نسبت های خاص خود است .

درآمد

 • رشد درآمد ( درآمد این دوره – درآمد آخرین دوره ) ÷ درآمد دوره گذشته . هنگام محاسبه رشد درآمد ، درآمدهای متفرقه را که می توا ن ند تحلیل را تحریف کنند در نظر نگیرید.
 • مجموع درآمد ( درآمد حاصل از مشتری ÷ درآمد کل ). چنانچه یک مشتری واحد درصد بالایی از درآمد شما را به خود اختصاص دهد، اگر مشتری از خرید دست بکشد می تواند برای شما مشکل مالی ایجاد کند و لذا ه یچ مشتری نباید بیش از 10 درصد از کل درآمد شما را شامل شود.
 • درآمد به ازای هر کارمند ( درآمد ÷ متوسط تعداد کارمندان ). این نسبت ، بهره وری کسب و کار شما را می سنجد . هرچه نسبت بالاتر باشد، بهتر خواهد بود. بسیاری از شرکت های بسیار موفق سالانه بیش از 1 میلیون دلار درآمد به ازای هر کارمند کسب می کنند .

عایدی و سود

 • حاشیه سود ناخالص ( درآمد – هزینه کالاهای فروخته شده ) ÷ درآمد . یک حاشیه سود ناخالص سالم به شما امکان می دهد شوک های حاصل از درآمد یا هزینه کالاهای فروخته شده را بدون از دست دادن توانایی پرداخت هزینه های جاری ، خنثی کنید.
 • حاشیه سود عملیاتی ( درآمد – هزینه کالای فروخته شده – هزینه عملیاتی ) ÷ درآمد . هزینه های عملیاتی شامل سود یا مالیات نمی شود . این امر توانایی شرکت شما در سودآوری را بدون توجه به نحوه عملیات تأمین مالی تعیین می کند ( که یا بواسطه بدهی یا حقوق صاحبان سهام انجام می شود ) . این مقدار هرچه بالاتر باشد ، بهتر است .
 • حاشیه سود خالص ( درآمدها – هزینه کالاهای فروخته شده – هزینه های عملیاتی – سایر هزینه ها ) ÷ درآمد . نتیجه حاصل، ه مان چیزی است که برای سرمایه گذاری مجدد در کسب و کار و توزیع به صاحبان به شکل س ود سهام لازم است.

بهره وری عملیاتی

 • بهره وری عملیاتی میزان استفاده شما از منابع شرکت را مورد سنجش قرار می دهد. عدم بهره وری عملیاتی منجر به سود کمتر و رشد ضعیف تر می شود .
 • گردش حساب های دریافتنی ( خالص فروش اعتباری ÷ متوسط حساب های دریافتنی ). این امر نشان می دهد که تا چه اندازه اعتباری را که به مشتری می دهید مدیریت می کنید . عدد بالاتر به این معنی است که شرکت شما اعتبار را به خوبی مدیریت می کند . عدد کمتر در واقع یک زنگ خطر است که به شما هشدار می دهد چگونگی دریافت مطالبات خود از مشتریان را باید بهبود بخشید.
 • گردش موجودی کالا ( هزینه کالاهای فروخته شده ÷ متوسط موجودی ). این مولفه نشان می دهد که تا چه اندازه موجودی خود را مدیریت می کنید . عدد بالاتر نشانه خوبی است . عدد کمتر به این معنی است که یا فروش خوبی ندارید یا برای سطح فعلی فروش ، بیش از اندازه تولید می کنید .

کارآیی و توانایی پرداخت سرمایه

 • بازده حقوق صاحبان سهام ( درآمد خالص – حقوق صاحبان سهام ). این مولفه، بازدهی است که سرمایه گذاران از کسب و کار شما ایجاد می کنند .
 • بدهی به حقوق صاحبان سهام ( بدهی ÷ حقوق صاحبان سهام ). تعاریف بدهی و حقوق صاحبان سهام می تواند متفاوت باشد ، اما به طور کلی نشان می دهد که از چه میزان اهرم مالی برای کسب و کار خود استفاده می کنید . اهرم مالی نباید از آستانه کسب و کار شما بیشتر باشد.

نقدینگی

 • نسبت جریان ( دارایی های جاری ÷ بدهی های جاری ). این مورد، توانایی شما را در پرداخت تعهدات کوتاه مدت از پول نقد و سایر دارایی های جاری اندازه گیری می کند . مقدار کمتر از 1 به این معنی است که شرکت شما منابع نقدینگی کافی برای این کار ندارد . نسبت بالای 2 مطلوب ترین حالت است.
 • پوشش بهره ( درآمد قبل از بهره و مالیات ÷ هزینه سود ). این مورد، توانایی شما را در پرداخت هزینه سود از وجه نقدی که تولید می کنید اندازه گیری می کند . مقدار کمتر از 1.5 باعث نگرانی وام دهندگان می شود .

مبنای قیاس

قسمت نهایی تحلیل مالی، مبناسازی مناسب برای مقایسه است؛ بنابراین می توانید تعیین کنید که آیا عملکرد شما با معیارهای مناسب همسو است یا خیر . این امر برای هر د اده منفصل و همچنین برای شرایط کلی مالی شما صدق می کند. اولین مبنا، بررسی گذشته شرکت شما است تا مشخص شود که آیا وضعیت مالی شما رو به بهبود است یا وخیم تر می شود . به طور معمول، عملکرد سه سال گذشته کافی است، اما اگر دسترسی به داده های قدیمی تری نیز وجود دارد، باید از آن ها استفاده کنید . نگاهی به وضعیت مالی گذشته و حال نیز به شما کمک می کند روند مالی خود را درک کنید. اگر به عنوان مثال نقدینگی به طور مستمر کاهش می یابد، می توانید دست به اعمال تغییراتی بزنید. مبنای دوم، رقبای مستقیم شما هستند. این امر می تواند یک مبنای واقعی و مهم را ارائه دهد . داشتن رشد 10 درصدی درآمد سالانه ممکن است خوب به نظر برسد، اما اگر رقبا با رشد 25 درصدی روبرو شوند، عملکرد نامطلوب شما را برجسته می کند . مبنای سوم و آخر، پیمان های قراردادی است . وام دهندگان ، سرمایه گذاران و مشتریان اصلی معمولاً به معیارهای عملکرد مالی خاصی نیاز دارند . دانستن نسبت های کلیدی مالی می تواند به اشخاص ثالث در محافظت از منافع خود کمک کند . اطلاعات مندرج در این مقاله فقط برای اهداف عمومی اطلاع رسانی و آموزشی است و به منظور استفاده در قالب استراتژی یا رویکرد مالی یا تجاری طراحی نشده است . نظرات بیان شده در مقالات تألیفی نشان دهنده نظر شخصی نویسنده است و لزوماً نمایانگر اهداف و بیانیه گروه مشاوران مدیریت غزال و هر یک از شرکت های تابعه آن نمی باشد. گروه مشاوران مدیریت غزال در قبال صحت یا قابلیت اطمینان نظرات ارائه شده در این مقاله هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

جواب مسابقات آگاه

جواب آگاه

مسابقه، بخشی است که کارگزاری آگاه آن را در نظر گرفته تا با افزایش امتیاز از طریق پاسخ به آن شما شامل مزایایی همچون تخفیف کارمزد، تخفیف خرید بسته مشاوره-تحلیلی، تخفیف خرید بسته‌های آموزشی و رسوب پول گردید. در این بخش با بررسی سوالات، پاسخ آن‌ها را برای شما قرار خواهیم داد (جواب سوالات جسورانه احتمالی است). شرکت در هر مسابقه برای همه اعضا (مشتریان و کاربران) امکان‌پذیر بوده و هر عضو می‌تواند تنها یکبار به سوالات مطرح شده جواب دهد. وبسایت جواب آگاه هیچ ارتباطی با کارگزاری آگاه نداشته و صرفا جهت کمک به کاربران این کارگزاری جهت افزایش امتیاز و سطح اطلاعات ایجاد شده است. باشگاه مشتریان کارگزاری آگاه، ابزاری برای ارائه خدمات سازمان‌یافته به همه سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و مشتریان آگاه، شامل تخفیف نقدی کارمزد معاملات سهام، دریافت اعتبار معاملاتی و وام قرض الحسنه برای انجام معاملات، تخفیف خرید بسته‌های مشاوره‌ای- تحلیلی و بسته‌های آموزشی است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.